Få hjelp til spesialsko i Namsos

Med hovedkontor i trondheim og avdelinger i Ålesund og Namsos og godt og vel 60 ansatte utvikler, fremstiller, tilpasser og vedlikeholder Trøndelag Ortopediske Verksted ortopediske hjelpemidler.

De reiser også til Levanger, Orkdal, Volda og Mork som en del av det daglige virke. Gjennom en elektronisk henvisning fra din egen lege kan du få hjelp til spesialsko i Namsos og få fremstilt akkurat det du har behov for, for å komme videre med livet ditt på en måte som er mest mulig givende og gir den beste livskvaliteten du kan forestille deg. 

Ortopediske hjelpemidler

Ortopediske hjelpemidler er hjelpemidler som kommer i spill når man har tapt et legemsdel eller tapt funksjonen i et bevegelses-organ enten helt eller delvis. Det er hjelpemidler som tilpasses individuelt basert på den opplevelsen og de utfordringene som den som trenger de ortopediske hjelpemidlene har, ofte i samarbeid med både dem selv og legen deres.

Ortopediske hjelpemidler består av blant annet proteser, ortoser og ortopedisk fottøy. Man kan altså få hjelp til både større og mindre utfordringer, som hvis du for eksempel har behov for spesialsko i Namsos.

Som pasient..

I Norge har man som pasient rett til støtte til å dekke utgifter i forbindelse med anskaffelse, fornyelse og vedlikehold av ortopedisk hjelpemidler. For å leve opp til å få støtte til for eksempel spesialsko i Namsos skal man ha varige og vesentlige funksjonsforstyrrelser i støtte- og bevegelsesorganene.

Hvis legen vurderer det medinske behov som værende til stede får man støtte. Noen ganger kan en legespesialist også rekvirere hjelpemidler til behandling. Hvis dette er tilfellet går det over Spesialhelsetjenesten og ikke over helsetrygden, noe som kan ha betydning for en eventuell egenandel for deg som pasient. Men uansett hva får du hjelp til å betale det du trenger for å få en god hverdag.