Vi legger mye tid og fokus i å sammensette en sammenhengende garderobe av klær. Det er fordi vi kler på oss hver eneste dag, men mange glemmer at det er like viktig at det er en viss sammenheng i garderoben vår av ting og tilbehør som sko. Her skal vi se litt nærmere på hvordan